Hele Pakken

At logistikken fungerer, er altafgørende for enhver IT leverance / udskiftning kan blive en efterfølgende succes

Vi tilbyder derfor gerne hele pakken fra

  • lagerhotel
  • levering
  • udpakning
  • emballage håndtering
  • nedtagning
  • bortskaffelse
  • recycling
  • videresalg