Degaussing

DATA bliver som oftest gemt på medier som Harddiske, Disketter og Bånd, hvor DATA skrives i bestemte magnetiserede mønstre i meget små områder på mediet

Ved at udsætte mediet for en kraftig elektronisk påvirkning ændres magne-tiseringen, så ALLE områder og mønstre nulstilles og ALLE DATA forsvinder

Processen kan benyttes på såvel defekte som funktionelle medier

Med vores mobile Degausser sletter vi også gerne DATA medierne hos Dem

NB: En Degaussed Harddisk kan IKKE genanvendes, hvorfor software sletning anbefales ved ønske om genbrug

Godkendt af CESG for UK Government

The National Technical Authority for Information Assurance

- klik her eller på logoet for nærmere information

Se vores produktgodkendelse her