Udrulning

Planlægger I et udrulningsprojekt, deltager vi meget gerne I opgaver omkring levering af jeres nye udstyr og håndtering af emballagen fra samme

Samtidig indsamler vi det gamle udstyr og sørger for det bliver fjernet i én og samme arbejdsgang

I slipper dermed for at bruge både unødige ressourcer og plads i forløbet til håndtering og opmagasinering af udstyr og emballage

Qua vores mangeårige erfaring deltager vi også gerne i den praktiske planlægning, så I sikres et optimalt udrulningsforløb