S.S.E.

Safety Security Environment er de overordnede punkter flere og flere virksomheder og institutioner tager udgangspunkt i, når IT sikkerheden vurderes internt og i forhold til det miljø,de er en del af

Vi betragter S.S.E. som en paraply for vores ydelser, der både sikkerheds- og miljømæssigt hænger naturligt sammen

Vi tager derfor gerne udgangspunkt i en overordnet drøftelse af S.S.E., så vi sammen med jer sikrer, der tages højde for de relevante sikkerhedsforhold hos netop jer